Palvelut


NEUROPSYKOLOGISET TUTKIMUKSET

Tarjoan neuropsykologisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan laajasti päättelytaitoja, kielellisiä ja näönvaraisia toimintoja, muistia ja tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen taitoja. Lisäksi voidaan arvioida mm. lukemista ja kirjoittamista, matematiikan taitoja, sosiaalista havaitsemista tai suppeasti mielialaa.

Tutkimuksiin kuuluu alkuhaastattelu, tutkimuskäynnit, palautekeskustelu sekä kirjallinen palaute sisältäen jatkosuositukset. Tutkimukseen voi hakeutua joko lääkärin lähetteellä tai myös ilman lähetettä. Tarjoan neuropsykologisia tutkimuksia myös etätutkimuksina.

NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS

Tarjoan neuropsykologista kuntoutusta lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on oppimisvaikeuksia (esimerkiksi lukivaikeus, matematiikan vaikeus) tai kehityksellisiä häiriöitä (kielellinen erityisvaikeus, hahmottamisen vaikeudet, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö).

Olen erityisen kiinnostunut kielellisistä vaikeuksista ja lukivaikeudesta sekä visuaalisen hahmottamisen vaikeudesta. Kiinnostuksenani on myös lukivaikeuden ja kielellisen vaikeuden neuropsykologinen etäkuntoutus, josta teen myös tieteellistä tutkimusta.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi hakeutua maksusitoumuksella tai pelvelusetelillä (esim. Kela, HUS, Keski-Uudenmaan hyvinvointilalue, Pirkanmaan hyvinvointialue) sekä omakustanteisesti.